Prof. Włodzimierz Bernacki O naprawę rzeczypospolitej

Włodzimierz Bernacki
politolog, Uniwersytet Jagielloński

Dziękuję za tak ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzyliście mnie Państwo podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Chcę być z Państwem w stałym kontakcie, dlatego proszę śmiało pisać i dzwonić do moich biur poselskich, abym mógł podejmować interwencje.

Newsletter:

Dopisz się do newslettera

Zeszyty Polityczne nr 3

14-02-2014

 Zeszyty Polityczne nr 3  ( czytaj więcej klikając w zeszyty polityczne nr 3) 

Miniony 2013 rok okazał się czasem, w którym Prawo i Sprawiedliwość dzięki żmudnej, codziennej pracy organicznej zyskało poziom zaufania społecznego wyższy niż przed zwycięskimi wyborami w 2005 roku. Wyniki wyborów prezydenckich w Elblągu, podobnie jak zwycięstwa w wyborach uzupełniających do Senatu w Rybniku i na Podkarpaciu, napawają optymizmem i mobilizują do osiągnięcia zasadniczych celów, jakimi będą zwycięstwa w wiosennych wyborach do Europarlamentu i jesiennych wyborach samorządowych. Ostatnie lata dobitnie pokazały, jak te dwie sfery, lokalna i europejska, są ze sobą ściśle powiązane. To wszak samorządy rozstrzygają o rozdziale środków uzyskanych dla kraju w Brukseli.  W tym czasie doświadczyliśmy również efektów braku solidarności regionalnej. Totalna indolencja rządu Tuska i porażka twetterowej polityki zagranicznej Sikorskiego w sprawie Ukrainy uświadamiają trafność wysiłków zmierzających do wzmocnienia regionalnej współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej; wysiłków, które podejmował śp. prezydent Lech Kaczyński i które nadal podejmuje Prawo i Sprawiedliwość. Z tych względów trzeci numer „Zeszytów Politycznych Prawa i Sprawiedliwości” postanowiliśmy poświęcić problematyce polskiej obecnościw Europie Środkowej. Jak ważna to materia, wskazał na Forum Ekonomicznym w Krynicy premier Jarosław Kaczyński. Jego słowa mogą posłużyć za motto niniejszego „Zeszytu”:

„Jeżeli zadamy sobie pytanie, co czynić, by Polska,mówiąc najprościej, była w polityce międzynarodowej ważniejsza, niż jest dzisiaj, żeby jej pozycję podnosić, to odpowiemy, że z całą pewnością drogą ku temu jest polityka regionalna. To właśnie dzięki pozycji w regionie Polska może być istotniejsza w różnego rodzaju relacjach międzynarodowych, niż wynikałoby to z jej PKB, jej Sił Zbrojnych czy innych tradycyjnych elementów, do których się odnosimy, gdy pytamy o siłę jakiegoś państwa. Można to uczynić, a doświadczenie, które było naszym udziałem za sprawą Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej, a także rządu Prawa i Sprawiedliwości, potwierdziło, że można to czynić z dobrym efektem”.

Redaktor naczelny Poseł na Sejm RP prof. Włodzimierz Bernacki.