Prof. Włodzimierz Bernacki O naprawę rzeczypospolitej

Włodzimierz Bernacki
politolog, Uniwersytet Jagielloński

Dziękuję za tak ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzyliście mnie Państwo podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Chcę być z Państwem w stałym kontakcie, dlatego proszę śmiało pisać i dzwonić do moich biur poselskich, abym mógł podejmować interwencje.

Newsletter:

Dopisz się do newslettera

Publikacje

19-12-2013
Polacy należeli do grona tych narodów, które najwcześniej i bezpośrednio doświadczyły skutków sowietyzacji.
czytaj więcej…
18-12-2013
Pojecie ładu międzynarodowego posiada wiele znaczeń. Może być ono odnoszone, owszem, do sfery stosunków politycznych, ale w takiej samej mierze może opisywać „ład” w wymiarze gospodarczym, prawnym, kulturalnym etc.
czytaj więcej…
12-12-2013
Proces przemian dokonujących się w sferze kulturowej (dobra i prawdy) znalazły swe zwieńczenie w powolnym dziele przekształcania systemu norm prawnych. Idee, zawierające się w nowoczesnych systemach filozoficznych oraz ideologiach, musiały w końcu przeniknąć do prawa, bo tylko dzięki temu rozbudzone aspiracje społeczne mogły uzyskać gwarancje ze strony państwa.
czytaj więcej…