Prof. Włodzimierz Bernacki O naprawę rzeczypospolitej

Włodzimierz Bernacki
politolog, Uniwersytet Jagielloński

Dziękuję za tak ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzyliście mnie Państwo podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Chcę być z Państwem w stałym kontakcie, dlatego proszę śmiało pisać i dzwonić do moich biur poselskich, abym mógł podejmować interwencje.

Newsletter:

Dopisz się do newslettera

Publikacje

04-01-2014
Człowiekowi XX wieku zabrakło przede wszystkim pokory. Jeśli człowiek, jeśli narody, jeśli ludzkość nie zdobędzie się na odrobinę pokory, to świat będzie musiał staczać się w otchłań chaosu.
czytaj więcej…
02-01-2014
Z mentalności polityków-gromadzkich i ich partyjniactwa wynika skłonność do działań całkowicie sprzecznych z wielowiekową tradycją, a nawet ze zdrowym rozsądkiem. Dla czystej demagogii parlamentaryzm, wg Kochanowskiego, zdolny jest poddać przewartościowaniu i podeptaniu (w imię swoiście rozumianych interesów społecznych i partyjnych), najświętsze nawet natchnienia i dorobki najwyższe człowieczeństwa.
czytaj więcej…
21-12-2013
Pojęcie mas, mimo że uczyniło oszałamiająca karierę w słowniku politycznym współczesnego świata, jest jednym z najtrudniejszych do zdefiniowania. Może ono przybierać co najmniej kilka znaczeń. W wieku XIX pojęcie to było adekwatne w takiej samej mierze dla określenia manifestujących tłumów, jak i tych grup społecznych, które dopiero co zyskały prawa polityczne.
czytaj więcej…