Prof. Włodzimierz Bernacki O naprawę rzeczypospolitej

Włodzimierz Bernacki
politolog, Uniwersytet Jagielloński

Dziękuję za tak ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzyliście mnie Państwo podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Chcę być z Państwem w stałym kontakcie, dlatego proszę śmiało pisać i dzwonić do moich biur poselskich, abym mógł podejmować interwencje.

Newsletter:

Dopisz się do newslettera

Autostrada A4

26 kwietnia 2019

 Szybki dostęp do autostrady A4 dla Gminy Drwinia i części Gminy Bochnia z drogi DW965 coraz bliżej.

W trakcie konsultacji wszystkich członków Klubu Radnych Powiatowych PiS z wicemarszałkiem województwa Łukaszem Smółką i posłem na sejm RP prof. Włodzimierzem Bernackim na temat infrastruktury drogowej powiatu bocheńskiego, radni: Paweł Leśniak i Michał Góra
przedstawili Panu Marszałkowi problem mieszkańców Gminy Drwinia i części Gminy Bochnia z dostępem do autostrady A4 z drogi DW 965.
Zasugerowano również, że połączenie drogi DW 965 przez rzekę Rabę z autostradą A4 i nowy most który ma powstać na rzece Wiśle w miejscowościach Nowe Brzesko - Ispina będzie służył także mieszkańcom Powiatu Proszowickiego w szybkim dostępie do autostrady A4, co będzie wpływało na rozwój całego regionu. Poseł prof. Włodzimierz Bernacki wsparł inicjatywę radnych.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji,
Marszałek Województwa Małopolskiego w Krakowie dnia 20.02.2019 zwrócił się do Starosty Bocheńskiego i Burmistrza Miasta Bochnia z propozycją podjęcia wspólnych działań celem realizacji zadania p.n.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia drogi wojewódzkiej DW 965 w powiązaniu z węzłem autostradowym A4 Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.
Dnia 19.04.2019 Zarząd Powiatu w Bochni podjął pozytywną opinię w sprawie podpisania stosownej umowy. Na sesji Rady Powiatu Bocheńskiego w dniu 25.04.2019 rada jednomyślnie wsparła projekt przekazując środki w wysokości 150 000 zł, które będą wydane w latach 2019 – 2020.

Serdeczne podziękowania dla: Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki, posła na sejm RP prof. Włodzimierza Bernackiego, Zarządu Województwa Małopolskiego, Starosty Bocheńskiego Adama Korty.

Zobacz również