Prof. Włodzimierz Bernacki O naprawę rzeczypospolitej

Włodzimierz Bernacki
politolog, Uniwersytet Jagielloński

Dziękuję za tak ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzyliście mnie Państwo podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Chcę być z Państwem w stałym kontakcie, dlatego proszę śmiało pisać i dzwonić do moich biur poselskich, abym mógł podejmować interwencje.

Newsletter:

Dopisz się do newslettera

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

21 stycznia 2019

W dniach 21-25 stycznia polska delegacja parlamentarna na czele z przewodniczącym delegacji posłem prof. Włodzimierzem Bernackim rozpoczęła udział w pierwszej części tegorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Wśród tematów ZPRE są m.in. podsumowania obserwacji wyborów prezydenckich w Gruzji i wyborów parlamentarnych w Armenii, wybór sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz debata o znaczeniu wolności mediów dla demokratycznego procesu wyborczego.

Zobacz również