Prof. Włodzimierz Bernacki O naprawę rzeczypospolitej

Włodzimierz Bernacki
politolog, Uniwersytet Jagielloński

Dziękuję za tak ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzyliście mnie Państwo podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Chcę być z Państwem w stałym kontakcie, dlatego proszę śmiało pisać i dzwonić do moich biur poselskich, abym mógł podejmować interwencje.

Newsletter:

Dopisz się do newslettera

Herbatka z posłem w Tarnowie

29 listopada 2018

W środę, 28 listopada 2018 R., odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Polityczna herbatka z Posłem”. Licznie zgromadzeni tarnowianie przy filiżance herbaty wysłuchali  spraw bieżących. Wpierw pan poseł Włodzimierz Bernacki - wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przedstawił sytuację dotyczącą zagranicy, potem Sejmu i spraw lokalnych. Mimo dość niskiej temperatury na dworze dyskusja na temat palących wydarzeń politycznych w świecie była gorąca. Poruszono też sprawę reformy szkolnictwa wyższego, namawiania przez ZMP do strajku nauczycieli, który to proponuje różne jego formy wbrew jakiejkolwiek etyce zawodowej. Pan poseł był do dyspozycji wszystkich uczestników spotkania. Podpowiadał, pomagał, tłumaczył…i zapraszał na kolejną herbatkę już w przyszłym Nowym Roku...

Zobacz również