Prof. Włodzimierz Bernacki O naprawę rzeczypospolitej

Włodzimierz Bernacki
politolog, Uniwersytet Jagielloński

Dziękuję za tak ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzyliście mnie Państwo podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Chcę być z Państwem w stałym kontakcie, dlatego proszę śmiało pisać i dzwonić do moich biur poselskich, abym mógł podejmować interwencje.

Newsletter:

Dopisz się do newslettera

Debata w Krynicy

07 września 2018

 Międzymorze? Trójmorze? Idea Zgromadzenia Międzyparlamentarnego Europy Środkowej i Wschodniej.
Moderatorem panelu był Włodzimierz Bernacki, Przewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Zobacz również