Prof. Włodzimierz Bernacki O naprawę rzeczypospolitej

Włodzimierz Bernacki
politolog, Uniwersytet Jagielloński

Dziękuję za tak ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzyliście mnie Państwo podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Chcę być z Państwem w stałym kontakcie, dlatego proszę śmiało pisać i dzwonić do moich biur poselskich, abym mógł podejmować interwencje.

Newsletter:

Dopisz się do newslettera

Zmiany Regulaminu Sejmu - poselski projekt uchwały

19 lipca 2018

Wczoraj Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, obradująca pod przewodnictwem posła Włodzimierza Bernackiego (PiS), przewodniczącego Komisji, przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2507). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Andrzej Matusiewicz (PiS).
Projekt wprowadza przepisy, które pozwolą na obniżenie uposażenia i diety posła w sytuacji, gdy jego zachowanie naruszy powagę Sejmu również poza salą posiedzeń, a także gdy poseł naruszy spokój i porządek w sposób rażący. Komisja odrzuciła wniosek o odrzucenie projektu.
Komisja przyjęła poprawki dotyczące uzupełnienia miejsc, w których poseł może w rażący sposób naruszyć powagę Sejmu oraz terminu wejścia w życie uchwały. Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Włodzimierz Bernacki (PiS).

Zobacz również