Prof. Włodzimierz Bernacki O naprawę rzeczypospolitej

Włodzimierz Bernacki
politolog, Uniwersytet Jagielloński

Dziękuję za tak ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzyliście mnie Państwo podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Chcę być z Państwem w stałym kontakcie, dlatego proszę śmiało pisać i dzwonić do moich biur poselskich, abym mógł podejmować interwencje.

Newsletter:

Dopisz się do newslettera

Wypowiedz na posiedzeniu Sejmu

08 czerwca 2018

Poseł Włodzimierz Bernacki - przewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Imunittetowych:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt przedstawienia stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, druki nr 2477 i 2566. Po tak rzetelnym przedstawieniu treści projektowanej zmiany przez pana posła Siarkę mnie pozostaje wyrazić jedynie stanowisko klubu. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w pełni popiera przedmiotowe zmiany. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Zobacz również