Prof. Włodzimierz Bernacki O naprawę rzeczypospolitej

Włodzimierz Bernacki
politolog, Uniwersytet Jagielloński

Dziękuję za tak ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzyliście mnie Państwo podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Chcę być z Państwem w stałym kontakcie, dlatego proszę śmiało pisać i dzwonić do moich biur poselskich, abym mógł podejmować interwencje.

Newsletter:

Dopisz się do newslettera

Spotkanie w Bochni

02 lutego 2018

 Poseł Włodzimierz Bernacki, mimo silnego przeziębienia spotkał się z członkami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości rejonu boheńskiego na kolejnej herbatce politycznej. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od zapoznania uczestników z bieżącymi wydarzeniami w Sejmie i Senacie oraz ich oceny przez posła Włodzimierza Bernackiego. Zostały poruszone między innymi sprawy: zmian w rządzie, nowelizacji ustawy o IPN. Prof. uznał wypowiedz ambasador Izraela za skandaliczną i nie mającą podstaw historycznych. Poseł poruszył też sprawę braku zgody Senatu na uchylenie immunitetu dla senatora Stanisława Koguta. Wyraził ubolewanie, że dla niektórych enatorów w tym również z Prawa i Sprawiedliwości, zle pojęta solidarność jest ważniejsza od równego traktowania wszystkich obywateli RP - niezależnie od zajmowanego stanowiska. Poseł wypowiedział się też jednoznacznie o przypadkach zmian przynależności partyjnej dokonywanych w trakcie trwania kadencji, w tym do bezprecedensowego "przejścia" wielickich radnych PiS do "Porozumienia". Poinformował przy tym zebranych, że na mocy Uchwały Komitetu Wykonawczego (nowym jego przewodniczącym w miejsce J. Brudzińskiego został Krzysztof Sobolewski), dla takich osób zostanie wprowadzona 3-letnia karencja wyborcza.
Zaznaczył też wyraźnie, że podczas nadchodzących wyborów samorządowych możliwa jest koalicja z "Porozumieniem" wyłącznie na szczeblu wyborów do Sejmiku Wojewódzkiego w pozostałych wyborach koalicja nie jest możliwa. Zaapelował też do zebranych o rzetelne rozpoznania naszych szans wyborczych i podjęcie wytężonej pracy w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi.
Po krótkim wstępie prof. Bernacki odpowiadał na pytania zebranych dotyczące m.in.:
- repolonizacji mediów, która ze względów politycznych musi być odsunięta w czasie,
- opieszałości prokuratury w wyjaśnianiu afer (np. "podkarpackiej - b. posła Burego"), która jest trudna do wytłumaczenia,
- ustawy dekomunizacyjnej uznając, że np. przy zmianie nazw ulic niezbędny jest rozsądny kompromis,
- sytuacji Polaków na Wschodzie Europy ( Litwa, Ukraina, Białoruś), którzy nie są Polonią lecz zamieszkują te ziemie od wieków i w wielkim heroizmie trwają przy swej polskości mimo niechęci a nawet prześladowań ze strony władz.
w tej sprawie poseł odnotował dużą poprawę na Litwie i Białorusi lecz pogorszenie sie relacji z władzami ,zwłaszcza Ukrainy Zachodniej. Zamieszkuje tam najwięcej ludności polskiego pochodzenia i gdzie rosną w siłę ukraińskie ugrupowania nacjonalistyczne negujące swoją odpowiedzialność za ludobójstwo Polaków w trakcie II wojny światowej.
Poseł odniósł się także krytycznie do proponowanych przez wice-premiera Gowina zmian w szkolnictwie wyższym. Stwierdził wprost, że projekt ustawy jest sprzeczny z programem PiS i sprowadza się do robienia biznesu a nie dbania o rozwój polskiej nauki.
Skandaliczne zdaniem prof. Bernackiego jest m.in. powołanie Rady Uczelni w większości z poza uczelni. Rada ta jako jedyna ma prawo wyboru rektora, a sam rektor w myśl sugerowanych propozycji ma posiadać władzę niemal absolutną.
Przy posumowaniu spotkania pojawił sie głos z sali sugerujący dokonanie oceny przez wyborców działalności Posłów z Okręgu Tarnowskiego po połowie kadencji.
Sugestię aby Posłowie, którzy nie wykażą się rzetelną pracą sami zrezygnowali z mandatu Poseł podsumował stwierdzeniem, że weryfikacja taka niewątpliwie nastąpi przy kolejnych wyborach do Parlamentu RP.
Spotkanie zakończyło się miłym akcentem złożenia podziękowania ze strony kierownictwa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Proszówkach dla posła, szefa okręgu Włodzimierza Bernackiego za osobiste zaangażowanie się w uregulowanie sytuacji prawnej tego podmiotu, dające podstawy prawne do kontynuowania pracy z osobami niepełnosprawnymi

Zobacz również