Prof. Włodzimierz Bernacki O naprawę rzeczypospolitej

Włodzimierz Bernacki
politolog, Uniwersytet Jagielloński

Dziękuję za tak ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzyliście mnie Państwo podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Chcę być z Państwem w stałym kontakcie, dlatego proszę śmiało pisać i dzwonić do moich biur poselskich, abym mógł podejmować interwencje.

Newsletter:

Dopisz się do newslettera

Komisja Regulaminowa

07 lutego 2018

Dziś o godzinie 13:00 rozpoczęła pracę Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych pod przewodnictwem posła prof. Włodzimierza Bernackiego w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów: K Lipca, C Grabarczyka i S Gawłowskiego.

 Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora – formalnej poprawności oświadczenia posła Krzysztofa Lipca z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w związku z wnioskiem Komendanta Głównego Policji z dnia 8 stycznia 2016 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Krzysztofa Lipca.
Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora – formalnej poprawności oświadczenia posła Cezarego Grabarczyka z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w związku z wnioskiem Prokuratora Regionalnego w Katowicach z dnia 14 listopada 2017 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Cezarego Grabarczyka.
Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora – formalnej poprawności oświadczenia posła Stanisława Gawłowskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w związku z wnioskiem Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2017 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stanisława Gawłowskiego.
Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie o wyrażenie zgodny na zatrzymanie i zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania posła Stanisława Gawłowskiego.

Zobacz również