Prof. Włodzimierz Bernacki O naprawę rzeczypospolitej

Włodzimierz Bernacki
politolog, Uniwersytet Jagielloński

Dziękuję za tak ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzyliście mnie Państwo podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Chcę być z Państwem w stałym kontakcie, dlatego proszę śmiało pisać i dzwonić do moich biur poselskich, abym mógł podejmować interwencje.

Newsletter:

Dopisz się do newslettera

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

22 stycznia 2018

 W dniach 22-26 stycznia polska delegacja parlamentarna pod przewodnictwem posła Włodzimierza Bernackiego uczestniczy w 1. części sesji 2018 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. Do głównych tematów zimowej sesji należeć będą m.in. humanitarne konsekwencje wojny na Ukrainie, ochrona dzieci dotkniętych konfliktami zbrojnymi oraz bezwarunkowy dochód podstawowy i ochrona i promocja języków regionalnych lub mniejszościowych w Europie. Zgromadzenie ma również wybrać swojego przewodniczącego i nowego komisarza ds. Praw człowieka.

Parlamentarzyści ZPRE podejmą także decyzję w sprawie m.in. propozycji przeprowadzenia debaty dotyczącej procesu pokojowego w konflikcie izraelsko-palestyńskim i roli Rady Europy w tym procesie. 

Zobacz również