Prof. Włodzimierz Bernacki O naprawę rzeczypospolitej

Włodzimierz Bernacki
politolog, Uniwersytet Jagielloński

Dziękuję za tak ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzyliście mnie Państwo podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Chcę być z Państwem w stałym kontakcie, dlatego proszę śmiało pisać i dzwonić do moich biur poselskich, abym mógł podejmować interwencje.

Newsletter:

Dopisz się do newslettera

Aktualności

22 maja 2017
Bezpieczeństwo, inwestycje, wspólne wartości i wzmocnienie roli i znaczenia parlamentów narodowych - to główne tematy dwudniowego Szczytu Parlamentarnego, który odbył się w Warszawie.
18 maja 2017
Na Cmentarzu Parafialnym w Woli Rzędzińskiej znajdowała się zniszczona, zaniedbana mogiła śp. Czesława Drwala - ofiary terroru hitlerowskiego z okresu II Wojny Światowej. Mogiłą tą zainteresował się poseł prof. Włodzimierz Bernacki.
16 maja 2017
W środę w stolicy rozpocznie się dwudniowy Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. W szczycie uczestniczyć będzie poseł prof. Włodzimierz Bernacki.
12 maja 2017
Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksie pracy przewidują, że każdy płatnik będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty ZUS.