Prof. Włodzimierz Bernacki O naprawę rzeczypospolitej

Włodzimierz Bernacki
politolog, Uniwersytet Jagielloński

Dziękuję za tak ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzyliście mnie Państwo podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Chcę być z Państwem w stałym kontakcie, dlatego proszę śmiało pisać i dzwonić do moich biur poselskich, abym mógł podejmować interwencje.

Newsletter:

Dopisz się do newslettera

Aktualności

20 czerwca 2016
Wczoraj Poseł prof. Włodzimierz Bernacki pojechał do Strasburga. Dziś do 24 czerwca 2016 r. w Strasburgu rozpoczęły się obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE). Z ramienia Sejmu i Senatu w obradach uczestniczy m.in. przewodniczący Włodzimierz Bernacki.

16 czerwca 2016
Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw wprowadza m.in. zmiany organizacyjne w IPN. Ustawa rozszerza kompetencje IPN.

16 czerwca 2016
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ obradująca pod przewodnictwem wicemarszałka Sejmu – Ryszarda Terleckiego na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 3 regulaminu Sejmu przez Prezydium Sejmu kontynuowała rozpatrywanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 559).
16 czerwca 2016
W środę, 15 czerwca 2016 r. odbyła się w Tarnowie rozmowa o oświacie z nauczycielami i dyrekcją szkół.Gościem Posła prof. Włodzimierza Bernackiego była pani Dorota Skwarek - Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego.