Prof. Włodzimierz Bernacki O naprawę rzeczypospolitej

Włodzimierz Bernacki
politolog, Uniwersytet Jagielloński

Dziękuję za tak ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzyliście mnie Państwo podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Chcę być z Państwem w stałym kontakcie, dlatego proszę śmiało pisać i dzwonić do moich biur poselskich, abym mógł podejmować interwencje.

Newsletter:

Dopisz się do newslettera

Aktualności

08 listopada 2018
Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stanisława Gawłowskiego oraz stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
06 listopada 2018
Na pierwszym z listopadowych posiedzeń Sejmu posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość.
06 listopada 2018
6 listopada 2018 r.w Dubrowniku poseł prof. Włodzimierz Bernacki uczestniczył w konferencji poświęconej problematyce demokracji w basenie Morza Śródziemnego.
24 października 2018
Agnieszka Dudzińska została nowym Rzecznikiem Praw Dziecka. Kandydaturę Dudzińskiej, poparło 232 posłów, 184 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna konieczna do wyboru wynosiła 210 głosów. Teraz uchwała trafi do Senatu.